คำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปเดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 p1.hwpdth.c