ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ

พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์

ผบกภ.จว.สระบุรี

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.2)

พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.3)

พ.ต.อ.ชาติ อาจเจริญ

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.4)

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.5)

พ.ต.อ.เรืองยศ โสภาพล

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.6)

พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)

พ.ต.อ.นรินทร์เนตร ศรีสุข

ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.สุทธิรัตน์ ปิ่นมาศ

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร

ผกก.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ​

หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล

ผกก.สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ

ผกก.หนองแค

พ.ต.อ.ประกร นามศรี

ผกก.แก่งคอย

พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ

ผกก.พระพุทธบาท

พ.ต.อ.มนัสเวท ทองอิ่ม

ผกก.บ้านหมอ

พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี

ผกก.มวกเหล็ก

พ.ต.อ.ภูนล บุตโรบล

ผกก.วิหารแดง

พ.ต.อ.สุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร

ผกก.เสาไห้

พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย

ผกก.หนองแซง

พ.ต.อ.วิทยากูล เอื้อยฉิมพลี

ผกก.หนองโดน

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ยอดทอง

ผกก.ดอนพุด

พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี

ผกก.วังม่วง

พ.ต.อ.วัชรวิชญ์ นิธิวรวัชย์

ผกก.เฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.อ.กริช แสงพล

ผกก.หน้าพระลาน

พ.ต.ท.ธีรสิทธิ อโปกุล

สว.สภ.หินซ้อน