ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ

พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล

ผบกภ.จว.สระบุรี

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ. กิตติ สุขสมภักดิ์

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.2)

พ.ต.อ.ยุทธนา จอนขุน

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.3)

พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.4)

พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.5)

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.6)

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)

พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล

ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร

ผกก.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ​

หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.เชษฐชัย เชษฐศิริ

ผกก.สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ

ผกก.หนองแค

พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ

ผกก.แก่งคอย

พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา

ผกก.พระพุทธบาท

พ.ต.อ.ชาณภาค สุวรรณชื่น

ผกก.บ้านหมอ

พ.ต.อ.เรืองยศ โสภาพล

ผกก.มวกเหล็ก

พ.ต.อ.ภูนล บุตโรบล

ผกก.วิหารแดง

พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย

ผกก.เสาไห้

พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์

ผกก.หนองแซง

พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี

ผกก.หนองโดน

พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล

ผกก.ดอนพุด

พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี

ผกก.วังม่วง

พ.ต.อ.สุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร

ผกก.เฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.อ.สรพัศ คำพานิช

ผกก.หน้าพระลาน

พ.ต.ต.ธีรสิทธิ อโปกุล

สว.สภ.หินซ้อน