ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ

พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล

ผบกภ.จว.สระบุรี

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ. สุรพจน์ รอดบำรุง

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.2)

พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.3)

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.4)

พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.5)

พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ ทองเพียร

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.6)

พ.ต.อ.เรืองยศ โสภาพล

รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)

พ.ต.อ.นรินทร์เนตร ศรีสุข

ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร

ผกก.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ​

หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล

ผกก.สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ

ผกก.หนองแค

พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ

ผกก.แก่งคอย

พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ

ผกก.พระพุทธบาท

พ.ต.อ.ประกร นามศรี

ผกก.บ้านหมอ

พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี

ผกก.มวกเหล็ก

พ.ต.อ.ภูนล บุตโรบล

ผกก.วิหารแดง

พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย

ผกก.เสาไห้

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ เข็มทอง

ผกก.หนองแซง

พ.ต.อ.วิทยากูล เอื้อยฉิมพลี

ผกก.หนองโดน

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ยอดทอง

ผกก.ดอนพุด

พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี

ผกก.วังม่วง

พ.ต.อ.สุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร

ผกก.เฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.อ.กริช แสงพล

ผกก.หน้าพระลาน

พ.ต.ท.ธีรสิทธิ อโปกุล

สว.สภ.หินซ้อน