พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มาตรวจราชการ ภ.จว.สระบุรี

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.

<✵✵✵✵》พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. (ปป)《✵✵✵✵>

พร้อมด้วย

<✵✵✵》พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป.1)《✵✵✵>
<✵✵》พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบช.ก.《✵✵✵>
และคณะตรวจราชการ

🔺เดินทางมาประชุมตรวจราชการ และฟังบรรยายสรุป เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมกำลังพล

🔘โดยผู้ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย

<✵✵✵》พล.ต.ท.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภ.1《✵✵✵>
<✵✵》พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี《✵✵>

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผบ.มทบ.18/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.(ท.)
นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค
นายประชา ธนบัตรวิโรจน์ สาธารณสุขอำเภอหนองแค
นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี
ผกก./หัวหน้า สภ., รอง ผกก.ป. ในสังกัด ภ.จว.สระบุรี
ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.สระบุรี
ให้การต้อนรับ

  จึงได้สั่งการดังนี้
  1. ขอให้นำรูปแบบการขับเคลื่อนงานจากชุมชน ร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วน ไปใช้ในการแก้ไขปัญหําทั้ง เรื่องยาเสพติด อาชญากรรมอื่นๆ ในพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกันไป เป็นโมเดลของการป้องกันปัญหาด้วยชุมชน โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจะเกิดประสิทธภาพ สําเร็จได้ และมีความยั่งยืน
  2. ให้ใช้กลไกของ กต.ตร. แต่ละระดับเพื่อรับทราบปัญหาของพื้นที่และร่วมกันกําหนดมาตรการแนวทางป้องกันปราบปราม รวมถึงการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
  3. เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา(พื้นที่/บุคคล) ร่วมวางแนวทางการแก้ไข โดยมีโครงการ กิจกรรม ของภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ ดำเนินการในเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ขอให้กำชับการปฎิบัติงานของตํารวจให้มีมาตรฐาน (SOP) มีการตรวจความพร้อมการปฏิบัติและฝึกทบทวนยุทธวิธีอย่างสม่ำเสมอ โดย ตร. ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยทั้งต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย
  5. ให้นำรูปแบบการปฏิบัติงานของสายตรวจ Stop Walk&Talk นำมาใช้ให้เกิดรูปธรรมซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน เพื่อทราบปัญหา ข้อมูลข่าวสารโดยตรง และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติงานของตํารวจ เกิดเครือข่าย และ อาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรม
  6. ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญของกําลังพลหัวหน้าหน่วยทุกระดับขอให้ผู้นำที่ดีดูแลสวัสดิการให้กับลูกน้องออกไปปฏิบัติงานรวมถึง การดูแล เอาใจใส่ถึงครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เพราะคือครอบครัวตํารวจของเราเช่นกัน

🔺ได้รับชมวิดีทัศน์ บรรยายสรุป ภ.จว.สระบุรี และฟังบรรยายผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการปฏิบัติตามโครงการชุมชนยั่งยืน ผลการปฏิบัติการแสวงหาบุคคลเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ณ ห้องประชุม ภ.จว.สระบุรี

🔺เดินทางไปตรวจงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ชุมชนยั่งยืน) สภ.หนองแค ณ อาคารสิงห์สเตชั่น อ.หนองแค จว.สระบุรี
โดยในโอกาสนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ได้มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน สภ.หนองแค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและดำเนินโครงการต่อไป

🔺เดินทางไปเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสายตรวจ 4.0 ศูนย์ CCTV และตรวจคลังอาวุธ ณ สภ.หน้าพระลาน

🔺เดินทางไปร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอาชีพ) วัดถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *