เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โทร.191 พบเบาะแสอาชญากรรม เบาะแสยาเสพติด
รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ด้วยความปรารถนาดีจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมีน้ำใจบริการทุกระดับประทับใจรับใช้ประชาชน
 
 
 
 

พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง
ผบก.ภ.จว.สระบุรี
 

พ.ต.อ.เชิดชัย  ศรศิลป์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรีพ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

 

พ.ต.อ.บำรุง คงชีพ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

 

พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

 

พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พ.ต.อ.โอภาส ทั่งทอง
  พงส.ผชช.ภ.จว.สระบุรี

 
จำนวนผู้เข้าชม 

 

               ข่าว/กิจกรรม
 

 

 

 

 

ประชุมฝ่ายอำนวยการเข้มแข็ง ภ.จว.สระบุรี

 


    คำสั่ง
 
   คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

           1. คำสั่งที่ 30/2555
           2. คำสั่งที่ 31/2555
           3. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

   

    ข่าว/ประชาสัมพันธ์

      ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นในการแจ้งเหตุข้อมูลเบาะแสสำหรับประชาชน Application Home Guard
     
 รายงานข้อเท็จจริงผู้ร้องเรีบนการบุกรุกเข้าถางป่าใน ซ.หนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย สระบุรี 
      แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของตำรวจ
ภูธรจังหวัดสระบุรี

    
เชิญประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านงานอำนวยการ
                                                              
                                                              
                                           ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   


       แจ้งปัญหาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่ E-mail: saraburi@royalthaipolice.go.th 

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทพร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูะรดอนพุด พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรดอนพุด พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ภ.จว.สระบุรี พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      ร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.หินซ้อน

      ร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ภ.จว.สระบุรี

      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรหินซ้อน

      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรหนองโดน

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หนองโดน พร้อมส่วนประกอบจำนวจ ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม) 
   
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.สระบุรี 

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หนองโดน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดและรั้วลวดหนามรอบ
ที่ทำการบ้านพักและรอบบริเวณที่ครอบครอง

  
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แฟลต สภ.ดอนพุด)
     

     

     

 สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 กระทรวงต่างประเทศ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 
จัดทำโดย แผนกการข่าวและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: technosaraburi@hotmail.co.th
ส.ต.อ.หญิงชุตินิช วันขวา (Webmaster)