พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี) วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สนามกีฬา) อ.เมือง จว.สระบุรี
โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน วันที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 08.00 น.

 


  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]