พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เสน่ห์ เสถียรพงศ์ ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.ฯ

ได้ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ นรต.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่(นรต.69) จำนวน 7 นาย และ

นสต.ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด จำนวน 50 นาย นอกจากนั้น รรท.ผบก.ฯ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ ส.ต.ต.ใหม่ ทุกนาย อีกจำนวนหนึ่ง

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.สระบุรี การประชุมรับมอบนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 8 พ.ย.59 เวลา 10.00 น.

   
  
  

  
  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]