พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี อาคาร อบจ.สระบุรี (หลังเดิม) อ.เมือง จว.สระบุรี วันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 09.00 - 11.00 น.


  

  

  
  

  

  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]