นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย

พันตำรวจเอกชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และ

พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เนื่องในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ ตำรวจภูธรภาค ๑

มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนวันลอยกระทง (วันที่ ๔-๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙)

กำลังพลที่มาร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในวันนี้ประกอบด้วย ๑. กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ๒. ตำรวจทางหลวง ๓. ตำรวจสันติบาล

๔. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ๕. กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๑๘ และศูนย์การทหารม้า ๖. ป้องกันจังหวัดสระบุรี ๗. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๘๗ นาย วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ ๑๘

  
  
  

  
  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]