พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย

ผกก.ฝอ., ผกก.สภ., และ สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2559

ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

  
  
  

  
     
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]