พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ, ผกก.ในสังกัด, รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., รอง ผกก.จร., และ สว.สภ.หินซ้อน รวม 59 นาย
ได้ศึกษาดูงานตาม "โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี"
เพื่อศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงงาน หรือบริษัท ในองค์กรเอกชนที่ตั้งอยู่ภายใน จว.สระบุรี
มีระยะเวลาการดำเนินการระหว่าง เดือน พ.ย.59 - ก.ย.60
 วันที่ 31 ม.ค.60 เวลา 10.00 น.

 

  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]