พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
คุณเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ได้เข้าร่วมงาน "ร้อยรวมใจ ถวายอาลัย พ่อแห่งแผ่นดิน" ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.


  

  

  
  

.

  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]