นางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ข้าราชการตำรวจหญิง สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ไปตรวจเยี่ยม

และได้มอบเงินทุนช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ที่มีความต้องการพิเศษ

ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๖ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวม ๓๖,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


  
  
  
  
  
  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]