พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ 11
ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี" ครั้งที่ 1/2559
โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 29 พ.ย.59 เวลา 15.30 น.


  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]