พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) อ.เมือง จว.สระบุรี วันที่ 29 มี.ค.60 เวลา 13.30 น.
โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุม  

  

  

  
  

   




จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]