พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สภ.เฉลิมพระเกียรติ , สภ.หน้าพระลาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา วันที่ 26 ตุลาคม 2559

 

 

สภ.เฉลิมพระเกียรติ

  
  
  

 

 

สภ.หน้าพระลาน

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]