พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พร้อมด้วย ผกก.ฝอ., ผกก.สภ., และ สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้
ผบก.ภ.จว.สระบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ได้ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จว.สระบุรีุ
วันที่ 27 ม.ค.60 เวลา 09.30 น.

  

  

  

  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]