พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี/แทน ผบก.ภ.จว.สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติ

วันสถาปนากองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 45 ณ กองบังคับการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ

เลขที่ 46 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จว.สระบุรี วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 10.00 น.

  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]