พ.ต.อ.ชัยรัตน์  ทิพยจันทร์  รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระบุรี
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถ.พิชัยณรงค์สงคราม อ.เมือง จว.สระบุรี
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๔๙ น.


  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]