พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย

นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี  พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เวลา 08.05 น.และ  

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  บริเวณผาเสด็จเวลา 10.00.น วันที่ 23 ตุลาคม 2559

 

 

 

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

  
  
  

 

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  บริเวณผาเสด็จเวลา 10.00.น

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]