.ต.ต.ธีรพงศ์  อุทยาน สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจแผนกส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4)

ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยการปรับแต่งภูมิทัศน์และได้ติดป้ายเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ภ.จว.สระบุรี วันที่ 22 ตุลาคม 2559

  
  
  
  
  
  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]