พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.เสน่ห์ เสถียรพงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.ฯพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ภ.จว.สระบุร

คุณเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี, พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ภ.จว.สระบุรี รวมจำนวน 159 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ทำการ ภ.จว.สระบุรี

และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 "รวมพลังแห่งความภักดี"

นอกจากนี้ คุณเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

และได้มอบผลไม้และเครื่องดื่มให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ อีกด้วยน. วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 10.30 - 16.30 น.

  

  

  
  

  


 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]