พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย

ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.แก่งคอย , สภ.เมืองสระบุรี และ้ประชุมชี้แจงข้อราชการและให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

 

 

สภ.แก่งคอย

  
  
  

สภ.เมืองสระบุรี

 

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]