พ.ต.อ.ชัยรัตน์  ทิพยจันทร์  รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย
รอง ผบก.ฯ, ผกก.ในสังกัด, รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., รอง ผกก.จร., และ สว.สภ.หินซ้อน รวม ๕๙ นาย ได้ศึกษาดูงานตาม
"โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี"
เพื่อศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงงาน หรือบริษัท ในองค์กรเอกชนที่ตั้งอยู่ภายใน จว.สระบุรี มีระยะเวลาการดำเนินการระหว่าง เดือน พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐
ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จว.สระบุรี (เขตพื้นที่ สภ.หนองแค)    วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 


  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]