พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.จว.สระบุรี

พร้อมหัวหน้าสถานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

  

  

  

  

  

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-441 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]