พ.ต.อ.ไพรฑูรย์ ตีระสกุล รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นประธาน ทำบุญในวันตำรวจ

พร้อมเจ้าหน้าตำรวจฝ่ายอำนวยการที่เข้าร่วมพิธี และมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ตำรวจดีเด่นและได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.สระบุรี

  

  

  

  
  
  

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ส.ต.ท.หญิง พิชญ์สุกานต์ วันขวา (Webmaster)