พ.ต.อ.ชัยรัตน์  ทิพยจันทร์  รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมโครงการศาลแรงงานภาค ๑ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลแรงงานภาค ๑ (พระนครศรีอยุธยา) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.


  

  

  
  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]