พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี    วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

  

  

  
    

  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]