พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ร่วมสวดพีธีธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี วันที่ 20 ต.ค.59 เวลา 16.00 น.

 


  
 


 
 
 
 
 

 

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ส.ต.อ.หญิง พิชญ์สุกานต์ วันขวา (Webmaster)