พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปี 2560
โดยมี พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ณ ศฝร.ภ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น.


  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]