พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย

พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ได้ประชุมชี้แจงหัวข้อราชการเพื่อเตรียมความพร้อม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีสารวัตรทุกแผนกงาน ภ.จว.สระบุรีและตัวแทนของ สภ.

เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ภ.จว.สระบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.


  
  
  

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]