พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี และ

พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ ส.ต.ต.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ภายในสังกัด ภ.จว.สระบุรี

จำนวน 50 นาย ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.สระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  
  
  

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]