สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 66
วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้า ระดับหมวด ณ พื้นที่การฝึกศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.สระบุรี
 
โดยมี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
นางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะฯ
และข้าราชการ ตร.ในสังกัด ได้ถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเส้นทางเสด็จฯ
วันนี้  5 ก.พ.60 เวลาประมาณ 09.00 น.

  

  

  
  

  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]