พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี และ พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.วิหารแดง , กองสืบ และ จรวจรกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559


 

 

 

 

กองกำกับสืบสวน ภ.จว.สระบุรี

 

จรวจรกลาง ภ.จว.สระบุรี

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ส.ต.อ.หญิง พิชญ์สุกานต์ วันขวา (Webmaster)