พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
คุณเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี
เข้าร่วมโครงการ "เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.สระบุรี

  
  
  

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]