พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
๐๗.๐๐ น.ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
๐๙.๐๐ น.ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ณ ผาเสด็จ อ.แก่งคอย จว.สระบุรี
๑๑.๐๐ น.ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ อบจ.หลังใหม่ จว.สระบุรีี

วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๐

  
  
  

     จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]