พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พร้อมกำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD) ภ.จว.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี
ออกตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รวมถึงการป้องกันเหตุลอบวางระเบิดก่อความไม่สงบเรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
จึงได้ร่วมกันตรวจสอบห้างเทสโก้โลตัส สาขาสระบุรี และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี อ.เมือง จว.สระบุรี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้ออกตรวจในเขตพื้นที่ต่อไป
วันที่ 23 พ.ค.2560 เวลา 13.00 น.

  
  
  

  
  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]