พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นประธาน

ประชุมฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมประชุมทุกนาย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.สระบุรี

 

 
  
  
  

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]