วันนี้ 25 เม.ย.62 เวลา 07.00 -10.00 น.
พ.ต.อ.แย้ม เล็กมณี ผกก.(สอบสวน)ฯ  เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการระคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
  
  

  
   
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]