พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33"
พร้อมคณะ เป็นประธานการเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โดยมีนาย บัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ทิพยจันทร์  ผบก.จังหวัดสระบุรี
พ.ต.ท.บุรินทร์ ยมจินดา สวปฯเวร70
ร.ต.ท.สุรินทร์  แคนชัย รอง สวปฯ เวร2-0
สายตรวจรถจักรยานยนต์121 ,จราจร.จนท.ทหา รเข้าร่วมโครงการสายใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่33 วันที่ 7 เม.ย.2561

  
  
  

  
   
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]