พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.สระบุรี วันที่ 29 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น. 


  
  
  

  
  

 


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]